$nbsp;

X

x

Tại sao cần phải bọc màng co nắp chai, tem nhãn?